CTS32 - detekčný systém úniku spáliteľných a toxických plynov

GABA CTS32/Z

Ústredňa detektorov - základné prevedenie

GABA CTS32/G

Ústredňa detektorov pre parkovacie domy - garáže

GABA CD 32

Displej

24V= 36W

Napájací zdroj

PSS-0020

Zvukový signalizátor - siréna

Ústredňa umožňuje pripojenie až 32 detektorov s displejom na jednej linke

CTS8
CTS8
Súbor detektorov úniku spáliteľných a toxických plynov

GABA 2S11

Detektor úniku spáliteľných plynov

GABA 2S12

Detektor úniku oxidu uhoľnatého - CO

GABA 2S13

Detektor úniku amoniaku - NH3

GABA 2S14

Detektor úniku toxických plynov - chlór a iné toxické plyny

GABA 2S15

Detektor úniku chladív (halogénderiváty uhľovodíkov)

Novinka!

Detektory v prevedení s galvanicky oddeleným výstupom 4-20mA

2S11
Detektor oxidu uhoľnatého pre parkovacie domy - garáže

GABA 2DG

Detektor úniku oxidu uhoľnatého

2DG
Detektor do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu

GABA 2EX3

Detektor úniku spáliteľných plynov

II 2G Ex ib db IIB T4 Gb

2EX3
Havarijný ventil

ventil LEV-H-xx

LEVH
Staršie typy detektorov a ústrední

Staršie typy detektorov možno nahradiť modernizovanou novou verziou GABA 2S1x.
Pre staré ústredne dodávame upravené detektory (náhrada, doplnenie).

© Copyright Lexmed s.r.o. 15.5.2022